Перейти до основного вмісту
Інфраструктура

ГІС "ДП МА Бориспіль"

Створення ГІС “ДП МА Бориспіль” стало одним із найбільших проєктів з інформатизації великих підприємств. 
Використання баз геоданих у сумісності з новими можливостями ArcGIS-сервісної архітектури та налаштування портальних додатків дозволяє підтримувати в проєктах європейський рівень рішень.

Виготовлення топографічного плану орієнтовною площею 470,00 га, М 1:2000 векторний формат - в файловій базі даних ArcGIS, які складають цифрові векторні набори геопросторових даних у форматі *.gdb, з файлами карт у форматі *.mxd;

Проект розроблявся використовуючи програмне забезпечення ArcGIS. За допомогою розробленої ТОВ «ECOMM Co» бази даних у форматі *.gdb де класи просторових об’єктів представлені символами умовних знаків згідно «Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКН-ТА-2.04-02-98)», якими на картах і планах показують місцеположення предметів та явищ, а також їх якісні і кількісні характеристики на місцевості, створювався топоплан масштабу 1:2000.

tp

Проект передбачає відображення як наземних так і підземних комунікацій. ArcGIS маючи функцію «Attribute Table», дозволяє вмістити максимальну кількість інформації в будь який об’єкт, візуалізувати дані, класифікувати атрибути для позначення шару. Крім того, можна використовувати атрибутивні значення для формування тексту і підпису кожного об’єкта ділянки.

ArcGIS підтримує відображення растрових і TIN моделей поверхні, і надає інструменти аналізу в додаткових модулях Spatial Analyst, 3D Analyst і Geostatistical Analyst для створення, аналізу і добування інформації з поверхонь. Так, з модуля 3D Analyst, використовувся інструмент «inverse distance weighting» (далі IDW) для побудови рельєфу місцевості. Інструмент IDW проводить оцінку значень поверхні для кожного осередку за допомогою значень найближчих точок і відстані до них. Інтерпольовані значення для поверхонь, створених IDW, є середньозваженими значеннями набору прилеглих точок, вага яких задана таким чином, що вплив довколишніх точок більший, ніж віддалених точок.

plan