Перейти до основного вмісту
Торецьк

Створення топооснови міста Торецьк

Один з пріоритетних напрямків територіального розвитку та містобудування — є створення та подальше ведення містобудівного кадастру як державної системи зберігання і використання геопросторових даних про територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

За результатами проведених робіт на території м.Торецьк, Донецької обл. було створено топографічні плани масштабу 1:2000 у цифрових та графічних формах, що дають можливість їх використання в якості базової основи у складі інформаційної системи містобудівного кадастру. Створення топографічних планів у цифровій формі відбувалось з використанням програмних продуктів ArcGIS (ESRI), з можливістю подальшого використання в серверних технологіях ArcGis з підтримкою сервіс - орієнтованої архітектури.

Toretsk

Цифрові топографічні плани на територію міста створені в регіональній місцевій системі координат МСК- 14, що має математичний зв’язок з Державною системою координат УСК-2000 та з формуванням їх номенклатурних аркушів. Система висот Балтійська, врівноважена на епоху 1977 року. Сформований план М 1:2000 представлений замовнику у файловій базі даних ArcGIS - цифрові векторні набори геопросторових даних у форматі *.gdb, з документами карт (креслень) у форматі .mxd.

Геопросторові дані відповідають всім нормам, стандартам та придатні для використання базової основи геопросторової бази даних у складі інформаційної системи містобудівного кадастру Донецькій області.

Повнота та достовірність даних системи містобудівного кадастру мають забезпечувати допомогу в прийнятті управлінських рішень, захист території від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання надмірній концентрації на певній території населення та об’єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього середовища, ефективне і надійне функціонування об’єктів будівництва та інженерно-транспортної інфраструктури, охорону та раціональне використання природних ресурсів і територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, земель сільськогосподарського призначення, водних ресурсів і лісів в інтересах сталого розвитку території.

Toretsk