» » 11-12.09.2015 Науково-практична конференція

Заставте карты работать на вас!

Планирование с картами - это легко!

Сбор полевых данных с помощью портативных устройств!

Управляйте своими ресурсами с помощью карт!

Готовые к использованию приложения!

11-12.09.2015 Науково-практична конференція

 

11-12.09.2015  Науково-практична конференція

 

 

 

11-12 вересня 2014 року в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ОРІДУ НАДУ) проведено науково-практичну конференцію«Геоінформаційні технології у територіальному управлінні».

Співорганізаторами конференції виступили Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Одеса), Приватне акціонерне товариство «ЕСОММ Со» (м. Київ), Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Високі технології» (м. Одеса), Асоціація міст України (м. Київ) та Національне інформаційне агентство України «Укрінформ» (м. Київ).

Конференцію проведено за підтримки Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і Одеської обласної державної адміністрації.

Програма конференції «Геоінформаційні технології у територіальному управлінні» додається.

Метою конференції було обговорення шляхів підвищення ресурсного потенціалу територій за рахунок використання геоінформаційних технологій в управлінні територіальним розвитком для інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень на рівні регіональних та місцевих органів виконавчої влади.

Учасників конференції привітали: заступник директора Інституту з наукової роботи Попов С.А., президент приватного акціонерного товариства «ЕСОММ Со» Серединін Є. С., виконавчий директор Одеського регіонального відділення Асоціації міст України Демченко В. Г.


Перед початком конференції президент приватного акціонерного товариства «ЕСОММ Со» Серединін Є. С. передав ліцензії на використання програмних продуктів ArcGIS компаніїEsri(на безоплатній основі)дляорганізаціїучбовихкласів:

- Одеській військовій академії (1 ліцензія на ArcGIS for Server Workgroup, 1 ліцензія на ArcGIS for DesktopAdvanced, 31 робоче місце);

- Одеському регіональному інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (1 ліцензія на ArcGIS for DesktopAdvanced, 31 робоче місце);

- Одеському національному університету ім. І.І. Мечникова (1 ліцензія на ArcGIS for DesktopAdvanced, 31 робоче місце);

- Одеській державній академії будівництва та архітектури (1 ліцензія на ArcGIS for DesktopAdvanced, 31 робоче місце).

 

Робота конференціїскладалася зпленарногозасідання(8доповідей),секції1«Пріоритети таперспективисистемноговикористанняінструментівгеоінформаційногомоделювання і проектуваннявтериторіальномууправлінні»(24доповіді),секції2«Прикладніаспекти використаннятехнологіїгеоінформаційнихсистемврегіональномууправлінні ітериторіальномуплануванні»(21доповідь) тапрезентаціїдіючихгеоінформаційнихрішень (5презентацій).

У підготовцідоповідейтароботіконференціївзяли участь10докторіві 19кандидатівнаукза напрямкамитехнічних,географічних,геологічних,педагогічних,економічнихнаукта державного управління.Учасникамиконференціїбулипредставники містКиєва,Одеси, Одеської і Миколаївської областей,Харкова та Івано-Франківська.Безпосередню участьвроботіконференціївзяли130 осіб.Це підтверджує факт затребуваності геоінформаційних технологій в Україні та необхідність подальшого їх розвитку, незважаючи на складний економічний стан в країні.

Під час конференції обговорено наступні питання:

·проблеми розвитку геоінформаційних ресурсів України;

·проектні рішення та програмне забезпечення для розробки і ведення муніципальних геоінформаційних систем (ГІС);

·розробка та створення геоінформаційних системдля вирішення питань територіального планування та управління;

·проблемигеоінформаційного забезпечення державного управління (державного, регіонального та місцевого рівнів).

 

Матеріалидоповідейоформленіу виглядінаукового видання-«Геоінформаційнітехнологіїутериторіальномууправлінні»: матеріалинауково-практичноїконференції11-12 вересня2014 р.–Одеса: ОРІДУ НАДУ,2014-182с.

Учасникиконференціївисловилищируподякуорганізаторамзадобруорганізаціюпроведення заходу,відзначили високийрівень якостідоповідейі виступів, велику наукову і практичну значимістьцьогофорумудляподальшого розвиткугеоінформаційнихтехнологійв Україні, а такожзапропонувалирегулярнепроведення конференції, яка може стати ефективним майданчикомдляпідвищеннярівнязнань і обмінудосвідом науковців, управлінців і фахівців та сприятиме подальшому розвиткусучаснихгеоінформаційнихтехнологій в Україні.

Учасникиконференції обралиредакційнуколегію длявироблення пропозицій і рекомендацій, прийняття якихмає сприяти розвиткугеоінформаційнихтехнологійутериторіальномууправлінні.

Фотографії з конференції


скачать dle 10.5фильмы бесплатно
НАШИ НОВОСТИ

Опубликовано 05 май 2018
«ЗАСТОСУВАННЯ КОСМІЧНИХ ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ІНТЕРЕСАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ»   Читать далее...